Jan Žák

Fotografie z podzemí a cest

Zoo Jihlava

Nebeská štola

Velká Amerika

Dno lomu je na úrovni 322 m n.m. (6.těžební patro). Po úroveň 5.těžebního patra tj. 335 m n.m. je zatopen a slouží jako rezervoár vody pro provoz R.D. Mořina. Mezi etážová přeprava rubaniny byla prováděna prostřednictvím sjezdů. Na úrovni 5.těž…. Continue Reading →

Pekelská štola

Prokazatelně se zde pracovalo v 17. století, velmi pravděpodobně však počátek těžby spadá již do středověku. Poslední báňské práce zde proběhly v padesátých letech minulého století, kdy byl na lokalitě proveden rozsáhlý geologický průzkum. Při něm bylo nafáráno několik rudních žil… Continue Reading →

Štůly pod Orlíkem

Humpolecko stejně jako Jihlavsko, bylo dříve pokládáno za oblast těžby stříbra. Nové průzkumné práce, které byly prováděny  v 70. letech však jednoznačně prokázaly i výskyty zlata. Primární výskyty zlata byly v minulosti intenzivně těženy i v okolí hradu Orlík. Hlavní… Continue Reading →

Hrad Landštejn

Landštejn je mohutný hrad v oblasti zvané Česká Kanada. Hrad má románské jádro, rozšířené pozdně goticky a renesančně. Roku 1771 byl zničen požárem a opuštěn. V období normalizace proběhla jeho rozsáhlá rekonstrukce. Nachází se v Landštejně, části obce Staré Město… Continue Reading →

Štola pod tvrzí Nemojov

Zachované mohutné (8 m široké a 4 m hluboké) příkopy a valy bývalé gotické tvrze, zvané též Blažkův zámek, v lese u vsi Nemojov. Patřila pánům z Vokova, zpustla v 16. století. Text: hrady.cz

Orty 2015

Orty jsou bývalý kaolínový důl a přírodní památka v katastru obcí Borek, Hosín a Hrdějovice u Českých Budějovic. Důl tvoří velké množství chodeb různé šíře (průměrně 1,5m) a výšky (až 5 m)– od mohutných chodeb po téměř neprůchodné chodbičky. Většina… Continue Reading →

Zámek Chotýšany

Barokní zámek s hospodářského dvora. Stavba pochází z osmnáctého století, nyní v soukromém vlastnictví neutěšeně chátrá.

« Older posts

© 2015 Jan Žák — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑