Po stopách Jihlavského dolování

Jihlava ve středověku proslula soukenictvím, ale zejména hornictvím. Dolování stříbra bylo totiž významnou etapou v dějinách Jihlavy. Jemu vděčí za to, že se z malé osady na křižovatce stezek Haberské a Jihlavské rozrostla v bohaté královské horní město, které bylo ve 13. století jedno z důležitých měst tvořícího se českého státu.

Do dnešní doby se bohužel zachovalo jen nemnoho většinou propadnutých štol, pinek, hald, či nástrojů.

Vydejme se nyní na obchůzku po pozůstatcích dolování v okolí Jihlavy a ukažme si, co se z dob slavné minulosti ještě dochovalo, v jakém stavu se tyto pozůstatky nacházely ještě nedávno a jak vypadají dnes. Kde všude se tedy těžilo a kde se těžilo na území dnešního města Jihlavy?

  1. Štola sv. Jan Nepomucký
  2. Štola Zwergloch
  3. Štola na Malém Díle