Štola Zwergloch

Další významná lokalita Jihlavského dolování, kterou bych Vám rád představil a kde se kolem roku 1550 kutalo, byl Starý Cech. Tato lokalita se rozkládá 6 km severozápadně od Jihlavy a 1,5 km od Hybrálce. Dostaneme se sem, půjdeme-li z Hybrálce proti proudu Smrčenského potoka. Údolím potoka dojdeme na hráz Velkého rybníka a podíváme-li se po proudu, budeme mít po levé straně otevřené ústí pokusné štoly Zwergloch (Trpaslík) a po pravé straně pozůstatky díla Enfant (Dítě).

Pokusná štola Zwergloch (Trpasličí sloj) je ražena po nezrudnělé žíle do úpatí rulové skalky. Chodba je dlouhá 16,5 m a vysoká až 3 m. Na stropě jsou dobře znatelné stopy po hornickém želízku. Chodba je zakončena rozšířenou prostorou o délce 6,5 m, šířce 3 m a výšce okolo 5 m. Dno je zatopené vodou a bylo zde patrně raženo hloubení, dnes sesuté.

Naproti štole Zwergloch je znatelná, 5 m široká a 15 m dlouhá propadlina. Je to zavalené ústí štoly Enfant, která ještě za 1. světové války a těsně po ní byla přístupná. Podle pamětníků se v ní dokonce ukrývali váleční dezertéři. Halda hlušiny z této štoly je vlevo od bývalého ústí a dnes je její vrchol zarovnán a je na něm postavena chata. V louce nad štolou je mělká kruhová prohlubeň, jediný pozůstatek štoly sv. Albrechta, ražené do štoly Enfant.

Použitá literatura: Jaroslav Sláma, Těžba stříbra v okolí města Jihlavy