Údolí Doubravy

Řeka Doubrava vytváří na svém horním toku východně od Chotěboře (okres Havlíčkův Brod) pěkné skalnaté údolí. Údolí je od roku 1986 chráněno jako přírodní rezervace.

Více na Wikipedii

Zámek Brnky

Dvoupatrový zámek vystavěný na zbytcích gotického zdiva z původní tvrze, je renesanční obdélníková stavba s dvorem. Hlavní průčelí je členěno lizénami a obdélníkovými okny. Vstupní portál je zdobený boltcovým ornamentem a profilovaným trojúhelníkovým štítem, podepřeným dvojicí volutových konzol. Zadní průčelí zámku, obrácené východním směrem do sadu, je zdobené sloupkovým portikem s balkónem.

Zámek je v současné době v havarijním stavu a okolní park je zanedbaný, zarostlý náletovými dřevinami. Z někdejších přilehlých hospodářských budov již žádná neexistuje.

Více na Wikipedii

Štola Jeřábek

Štola Jeřábek je zaražena v měkčích partiích, šikmo, až téměř ve svisle uložených svorových (svor = přeměněná hornina) vrstvách tak, jak to u starých důlních děl často vídáme. Její délka od portálu (vchodu) po současný zával je 32m.

Více na Kahan.cz